Kezdőlap Eredményeink

Eredményeink

Eredményeink

Az egyesület az utóbbi években két területre fókuszálta az erőforrásait: egyrészt aktívan részt vett a hazai lepkefauna kutatásában (fajvédelmi programok, Natura 2000 fenntartási tervek készítése, nemzeti parki felmérések), másrészt anyagi és szakmai támogatásával lepkészeti kiadványok, könyvek kiadásához járult hozzá. Ez egyesület az utóbbi tevékenység kiterjesztése érdekében, szakmai felügyelete mellett létrehozta az Orbiculosa Kiadót. A kiadó elsősorban, de nem kizárólagosan olyan lepkészeti kiadványok elkészítésében, kiadásában kíván közreműködni, amely kiadványok hiánypótlóak a hazai viszonylatban, vagy amelyek a lepkészet egy-egy szeletét mutatják be igényesen feldolgozva, jobbára az egyesület tagjai által. Általános vélekedés szerint sok kutatási munka, sok év tapasztalata nehezen adható át a következő generációnak a szűk publikációs keretek miatt. Az egyesület és a kiadó ezen szeretne változtatni, valamint szeretnénk új lendületet adni a hazai civil természetvédelmi munkának. Az egyesület kezelésében, vagy támogatásával jelentek meg az alábbi kiadványok:

 • A lepkészet története Magyarországon (Szabóky Cs.)
 • A magyarországi bagolylepkék (Lepidoptera, Noctuidea) fényképes határozója (Kádár M. – Petrányi G. – Ronkay G. – Ronkay L.)
 • A magyarországi nagylepkék gyakorlati albuma (Szabóky Cs.)
 • A magyarországi molylepkék gyakorlati albuma (Szabóky Cs.)
 • A budai sas-hegy lepkevilága (Szabóky Cs.)
 • A Soroksári Botanikus Kert lepkéi (Szabóky Cs.)
 • Kovács Lajos, a legendás lepkész (Fazekas I.)
 • Védett lepkék Magyarországon I. (Szabóky Cs.)
 • A Bakony molylepkefaunája (Szabóky Csaba); 2019
 • Magyarország védett lepkéi I.-II. (Szabóky Csaba); 2020

Megalakulásunk óta aktívan részt veszünk a hazai lepkefajok élőhelyeinek kutatásában, a védett és fokozottan védett fajok monitoringjában. Ennek köszönhetően minden évben kapunk megbízásokat, felkéréseket lepkészeti felmérésre a nemzeti parkoktól, vagy a minisztériumoktól.

Kiemelt figyelmet kaptak az alábbi nappali lepkefajok:

 • Lycaena dispar rutila, Parnassius mnemosyne, Maculinea teleius, Zerynthia polyxena, Polyommatus damon, Euphydrias  maturna, Coenonympha oedippus, stb.

Szintén felkéréseket kaptunk védett vagy Natura 2000 területek felmérésére is:

 • Tétényi-fennsík, Pusztaszeri TK, Budai-TK, Vértes, Nyugat-Cserhát és a Naszály, Bükk-fennsík, Ócsa TK, Tápió vidéke TK, Gerecse, Keleti-Bakony stb.

Elkészítettük a www.macrolepidoptera.hu oldalt, melyen több száz faj leírása, fotója található meg, és amely éppen fejlesztés alatt áll. A honlap a hazai szakirodalmat faji szinten kezeli, hozzásegítve a látogatókat a gyorsabb tájékozódáshoz.