Kezdőlap Nappali lepkékről

Nappali lepkékről

Nappali lepkékről általánosságban

A nappali lepkék (Rhopalocera) az egyik legismertebb, legkutatottabb csoportja a rovaroknak. A lepkék csak igen kis része tartozik az úgynevezett nappaliak közé, a világon eddig ismert kb. 160 ezer fajból mindössze alig 19 000. Összesen 7 családba sorolhatjuk őket, legtöbbjük a trópusi övben él. Európában nagyjából 500 fajukkal találkozhatunk, melynek csaknem a fele a Nymphalidae család képviselője. Magyarországon jelenleg kb. 150 nappali lepke faj figyelhető meg rendszeresen, míg a Brit-szigeteken például csak 59.

A nappali lepkék szinte kivétel nélkül nappal repülnek, röptük elegánsabb, általában lassabb, mint az éjszakai lepkéké. Jellemzően színesek, élénkek, persze vannak kivételek. Az éjszakaiaknál gyakrabban megfigyelhető mimikri rájuk kevésbé jellemző. Megfigyelhetjük, hogy pihenéskor szárnyukat a hátoldaluk felett függőlegesen is össze tudják zárni, amire csak igen kevés éjszakai lepke képes (pl. egyes araszolók). További nappali lepke sajátosság a „bunkóban” végződő csáp.

Számos faj territoriális viselkedésű, az általuk tartott kis élőhelyfoltba keveredő fajtársakat, de más fajokhoz tartozó példányokat is elkergetnek onnan. Néhány rovarcsoportra (pl. egyes szitakötőkre, darazsakra), köztük a nappali lepkékre is jellemző az úgynevezett „hilltopping” jelenség. Általában a kevésbé gyakoribb, nagyobb termetű, és alacsonyabb egyedszámban előforduló fajoknál figyelhetjük meg, amint a nőstényeknél rendszerint előbb kikelő hímek felkeresik a környék legmagasabb pontját, pontjait (pl. egy kiemelkedő dombtetőt, a környező terep fölé emelkedő kis területfoltot). Könnyen lehet, hogy sem a táplálkozáshoz szükséges nektárforrás, sem pedig a nőstények peterakásához szükséges tápnövény nem áll rendelkezésre, ugyanakkor a párzás szempontjából stratégiailag fontos szereppel bírnak. A hímek éppen emiatt versengenek ezekért a területekért. A frissen kikelő, még párosodás előtt lévő nőstények sokkal könnyebben megtalálják a hímeket ezeken a kiemelkedő pontokon, és a hímek is könnyebben észreveszik az átrepülő nőstényeket.

Vannak igen jellegzetes röpképű fajok, fajcsoportok, melyek mozgása már messziről is elárulja kilétüket. Sőt bizonyos fajoknál egyfajta nászrepülést is megfigyelhetünk párzás előtt.